Yhtiö- ja sopimusoikeus

Asianajotoimisto Mäkelä & Penttilä palvelee yhtiöitä niiden eri vaiheissa yhtiön perustamisesta yhtiön purkamiseen saakka. Yhtiöoikeudellisiin palveluihimme kuuluvat esimerkiksi yhtiöiden kaupallisten sopimusten laatiminen, yhtiömuotojen muutokset sekä yhtiöiden omistajanvaihdoksiin ja sopimusriitoihin liittyvä juridiikka. Osakeyhtiölaissa säädetään muun muassa osakeyhtiöiden hallinnosta, päätöksenteosta ja varojenjaosta. Vaikka osakeyhtiölaista löytyvät osakeyhtiön peruspelisäännöt, on monesti tarkoituksenmukaista sopia niistä toisin. Tähän käyttökelpoisia välineitä ovat yhtiöjärjestys sekä osakassopimus.

Toimivan liiketoiminnan kulmakivenä ovat oikea yritysmuoto ja yritysrakenne sekä hyvin laaditut sopimukset. Kaupallisissa sopimuksissa on oleellista sopia esimerkiksi sopimusosapuolten vastuista ja velvollisuuksista, palvelun sisällöstä, välillisten vahinkojen korvaamisesta, hinnanmääräytymisestä sekä erimielisyyksien ratkaisemisesta. Kommentoimme sopimuksia ja laadimme ne tarvittaessa alusta loppuun asiakkaan tarpeiden mukaan.

Yhtiö-oikeudellisiin palveluihimme kuuluvat lisäksi velallisyhtiöiden avustaminen maksukyvyttömyystilanteissa sekä velkojien avustaminen saatavien perinnässä. Toimimme myös konkurssipesänhoitajina konkursseissa.