Asuminen ja rakentaminen

Asianajotoimisto Mäkelä & Penttilän asianajajat palvelevat asiakkaitaan kaikkiin asumiseen ja kiinteistön elinkaareen liittyvissä kysymyksissä kuten vuokrasuhteisiin, maankäyttöön, kaavoitukseen, rakentamiseen ja asuntokauppaan liittyvissä oikeudellisissa asioissa. Toimistomme asianajajilla on laaja kokemus kiinteistö- ja rakennusalan juridiikasta. Toimistomme tekee yhteistyötä rakennusalan parhaiden asiantuntijoiden kanssa, joiden tietotaitoa käytämme päämiestemme eduksi.

Yhtenä toimistomme painopistealueista ovat asunto- ja kiinteistökauppariidat. Kiinteistön tai asuinhuoneiston ostajan ja myyjän välillä yksi yleisimmistä riidanaiheista johtuu sisäilmaongelmista, jotka taas usein aiheutuvat kosteus- ja homevaurioista talon rakenteissa. Kiinteistökaupan myyjän virhevastuusta säädetään maakaaressa ja asuntokaupan virheestä vastaavasti asuntokauppalaissa. Laissa on säädetty virheen seuraamuksista, kuten kaupan purusta, hinnanalennuksesta sekä vahingonkorvauksesta. Virheen seuraamuksiin vaikuttavat muun muassa ostajan perehtyminen kaupan kohteeseen ennen kauppaa sekä virheen merkittävyys. Myös esimerkiksi reklamaation sisällöstä ja määräajoista on laissa säädöksiä ja näiden velvoitteiden laiminlyönneistä saattaa seurata asunnon ostajalle oikeudenmenetyksiä. Riidan osapuolten oikeuksien turvaamiseksi oikeudellisen asiantuntijan puoleen kannattaa kääntyä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Avustamme myös asunto-osakeyhtiöitä sekä osakkeenomistajia taloyhtiöiden kunnossapitovastuuseen liittyvissä asioissa. Taloyhtiön ja osakkaan välillä saattaa syntyä erimielisyyttä kunnossapitovastuun sisällöstä ja rajoista eli siitä, tuleeko taloyhtiön vai osakkaan vastata asunnon osan tai laitteen huollosta, hoidosta, korjaamisesta, perusparantamisesta tai uudistamisesta. Asianajajamme Jaakko Mäkelä on julkaissut artikkeleita asunto-osakeyhtiöoikeudesta.

Rakennusurakoissa oleellista on sopia tarkasti osapuolten velvoitteista. Joskus hyvin tehdyllä urakkasopimuksellakaan ei vältetä osapuolten riitaisuuksia, joita voi syntyä esimerkiksi viivästyksestä, hinnasta, työn laadusta, takuukysymyksistä sekä lisä- ja muutostöistä. Avustamme rakennusurakoihin liittyvissä asioissa niin rakennuttajia kuin urakoitsijoitakin.

Asuinhuoneiston vuokrasuhteen osapuolten oikeuksista ja velvoitteista säädetään laissa asuinhuoneiston vuokrauksesta. Vaikka sopimusvapaus on vuokrasopimuksissa pääsääntö, osa vuokralainsäädännöstä on niin sanottua pakottavaa oikeutta, josta ei voida sopimuksella poiketa vuokralaisen vahingoksi. Laki edellyttää tiettyjen määrämuotojen noudattamista muun muassa vuokrasopimuksen irtisanomisen tai purkamisen, varoituksen antamisen sekä vuokravakuuden kohdalla. Vuokra-asioihin liittyvissä asioissa neuvomme sekä vuokranantajia että vuokralaisia.