Työoikeus

Asianajotoimisto Mäkelä & Penttilä neuvoo asiakkaitaan kaikissa työoikeuden eri osa-alueisiin liittyvissä kysymyksissä. Työntekijän ja työnantajan oikeuksista ja velvollisuuksista säädetään yksityiskohtaisesti työsopimuslaissa. Lisäksi työntekijän ja työnantajan asemasta on säädetty tarkemmin lukuisissa eri alojen työehtosopimuksissa sekä vuosiloma- ja työaikalaissa.

Autamme sekä työnantajia että työntekijöitä työsuhdeasioissa. Usein työsuhteeseen liittyvät kysymykset koskevat työsopimusten ja johtajasopimusten tekemistä, työsuhteen päättämistä, työaikaa ja vuosilomia, yhteistoimintaneuvotteluita ja esimerkiksi työturvallisuusasioita. Työsuhteen päättämisestä saattaa syntyä riita työsuhteen osapuolten välillä. Työsuhderiitatilanteessa selvitämme aina, onko sovinnolle edellytyksiä. Mikäli päämiehemme edun mukaiseen ratkaisuun ei päästä sovinnollisesti, hoidamme työoikeuteen liittyvän riidan tarvittaessa tuomioistuimessa.

Työsuhde voidaan päättää joko irtisanomalla tai purkamalla työsopimus. Irtisanottaessa työsuhde päättyy irtisanomisajan kuluttua ja purettaessa vastaavasti työsopimussuhde päättyy heti. Päättyminen voi tapahtua myös koeaikapurun tai määräajan johdosta. Työsopimuksen irtisanominen voi tapahtua joko henkilökohtaisten perusteiden taikka taloudellisten tai tuotannollisten syiden perusteella. Työsuhteen purkaminen edellyttää aina sopimuskumppanin riittävän moitittavaa laiminlyöntiä tai käyttäytymistä.

Työsuhteen päättämiseen liittyy lukuisia huomioon otetavia seikkoja, kuten esimerkiksi työntekijän kuuleminen, työntekijän mahdollinen uudelleensijoittaminen, työnantajan takaisinottovelvollisuus, henkilökohtaisen päättämisperusteen painavuuden arviointi ja työsuhteen perusteettoman työsuhteen päättämisen seuraamusten määrittäminen. Toimistomme on avustanut työnantajayhtiöitä ja työntekijöitä menestyksekkäästi lukuisissa työsuhteen päättämiseen liittyvissä riitaprosesseissa tuomioistuimissa.