Hinnasto

Asianajotoimisto Mäkelä & Penttilä Oy:n asianajopalkkioiden määräytymisperusteet

1. Maksuton alkukonsultointi

Tarjoamme asiakkaillemme 15 minuutin maksuttoman alkukonsultoinnin, jonka aikana selvitämme, aloitetaanko asiakkaan kanssa toimeksianto ja mihin mahdollisiin jatkotoimenpiteisiin asiassa ryhdytään.

2. Hinnasto

Asianajajan palkkio määräytyy kustakin toimeksiannosta sen vaatiman työajan, työn määrän ja laadun mukaan. Lisäksi voidaan ottaa huomioon tehtävän vaikeusaste ja kysymyksessä olevan etuuden arvo ja merkitys.

Laskutusperusteena käytetään pääosin tuntiveloitusta, joka on 180,00–250,00 euroa / tunti lisättynä arvonlisäveron (24 %) määrällä (223,20 euroa – 310,00 euroa) yksityishenkilöiden kohdalla. Yritysasiakkailla tuntiveloitus on 220,00–270,00 euroa / tunti lisättynä arvonlisäveron (24 %) määrällä. Sovellettavasta hinnasta sovitaan päämiehen kanssa toimeksiannon alkaessa.

Oikeusapuasioissa tuntiveloitus perustuu asetukseen oikeusavun palkkioperusteista ja on
määrältään 136,40 euroa / tunti (sis alv.)

Tapauskohtaisesti asiakkaan kanssa voidaan sopia myös kiinteästä hinnasta toimeksiannon suorittamiseksi. Hinnaston mukaisesta tuntiveloitusperusteesta voidaan myös poiketa asiakkaan kanssa erikseen sovittaessa.

Toimenpidekohtainen vähimmäisveloitus on 0,25 tuntia eli toimenpiteet veloitetaan kultakin
alkavalta 15 minuutilta.

3. Oikeusapu ja oikeusturvavakuutus

Selvitämme aina toimeksiantoa vastaanottaessamme, saadaanko asiakkaan asianajokulut katettua oikeusturvavakuutuksesta tai julkisista varoista oikeusavun kautta.

Tavanomaiseen kotivakuutukseen ja yrityksen toiminnan vakuutukseen kuuluu oikeusturvavakuutus, joka kattaa yleensä oikeudenkäyntikulut omavastuuosuutta lukuun ottamatta.

Oikeusavulla tarkoitetaan sitä, että asiakas voi saada itselleen oikeudellisen asian hoitamista varten yksityisenkin avustajan kokonaan tai osittain valtion varoilla. Oikeusavun myöntäminen riippuu asian laadusta sekä asiakkaan tulotiedoista.

4. Esimerkkipalkkiot tavanomaisten asiakirjojen laadinnasta

Alla on listattuna esimerkkejä toimeksiannoista, joiden kohdalla voidaan sopia kiinteän
veloitusperusteen käyttämisestä. Esimerkit soveltuvat työn määrän ja laadun osalta yksinkertaisiin tyyppitapauksiin. Hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Asiakirjat yksityishenkilöille:

  • Testamentti alkaen 300,00 euroa
  • Avioehtosopimus alkaen 250,00 euroa
  • Ositussopimus alkaen 500,00 euroa
  • Perunkirjoitus alkaen 700,00 euroa
  • Perinnönjakosopimus alkaen 600,00 euroa
  • Kauppakirjan tai muun luovutuskirjan laadinta alkaen 400,00 euroa

5. Ennakkopalkkio ja kulujen korvaaminen

Asiakkaalta on oikeus vaatia tehtävän vastaanottamisen ehtona ennakkoa palkkion ja kulujen varalle.

Palkkion lisäksi tehtävän hoidosta voidaan veloittaa suoranaiset kulut. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi viranomaismaksut, matka- ja majoituskulut sekä tavanomaista suuremmat posti-, puhelin- ja kopiointikulut.