Vahingonkorvaus ja kuluttaja-asiat

Asianajotoimisto Mäkelä & Penttilä Oy:n asianajajilla on vahva kokemus vahingonkorvausoikeudesta. Vahingonkorvausvelvollisuus voi syntyä mitä erilaisimpien tilanteiden johdosta, missä vahingonaiheuttaja aiheuttaa vahinkoa toiselle osapuolelle esimerkiksi tahallisella tai huolimattomalla menettelyllään. Vahingonkorvausvaatimus voi myös perustua esimerkiksi sopimusrikkomukseen. Vahingonkorvaus asioissa on usein kyse liikenne-, potilas- sekä rikosvahinkoihin liittyvistä riitaisuuksista.

Vahingonkorvaus kysymysten ohella kuluttaja-asiat kuuluvat yksityishenkilöiden jokapäiväiseen elämään. Kuluttajansuojalaki säätelee elinkeinonharjoittajien palveluiden ja tavaroiden myyntiä kuluttajille. Kuluttajansuojalaki tulee sovellettavaksi laajasti elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisissä liiketoimissa, oli kyse sitten esimerkiksi kuluttajan tilaamasta remontista, taloelementin kaupasta, rakennusurakasta tai autokaupasta.

Tyypillisesti kuluttajariitajutuissa voi olla kyse esimerkiksi ostetun tavaran viasta tai puutteesta, asuntokaupan tai remontin virheistä, laskun suuruudesta, virhevastuusta, palvelua koskevien ennakkotietojen paikkansapitämättömyydestä tai vakuutuspäätöksen riitautumisesta. Tarjoamme asiakkaillemme kuluttaja-asioissa apua muun muassa edellä mainittuihin tyypillisiin ongelmatilanteisiin. Oikeusturvavakuutus on pääsääntöisesti saatavissa käyttöön, oli kyse sitten Kuluttajariitalautakunnassa, Vakuutus- tai rahoitusneuvonnassa, Liikenne- tai potilasvahinkolautakunnassa käräjäoikeudessa tai näiden menettelyjen ulkopuolella käsiteltävästä vahingonkorvaus- tai kuluttaja-asiasta.