Mäkelä, Mäkelä ja Penttilä yhteiskuva

Vahingonkorvaus- ja kuluttaja-asiat

Asianajotoimisto Mäkelä & Penttilä Oy:n asianajajilla on vahva kokemus vahingonkorvausoikeudesta. Vahingonkorvausvelvollisuus voi syntyä mitä erilaisimpien tilanteiden johdosta, missä vahingonaiheuttaja aiheuttaa vahinkoa toiselle osapuolelle esimerkiksi tahallisella tai huolimattomalla menettelyllään. Vahingonkorvausvaatimus voi myös perustua esimerkiksi sopimusrikkomukseen. Vahingonkorvausasioissa on usein kyse liikenne-, potilas- sekä rikosvahinkoihin liittyvistä riitaisuuksista.

Vahingonkorvauskysymysten ohella kuluttaja-asiat kuuluvat yksityishenkilöiden jokapäiväiseen elämään. Kuluttajansuojalaki säätelee elinkeinonharjoittajien palveluiden ja tavaroiden myyntiä kuluttajille. Kuluttajansuojalaki tulee sovellettavaksi laajasti elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisissä liiketoimissa, oli kyse sitten pikavipin ottamisesta, kampaajalla käymisestä, omakotitalon remontoimisesta tai autokaupasta.

Tyypillisesti kuluttajariitajutuissa voi olla kyse esimerkiksi ostetun tavaran viasta tai puutteesta, asuntokaupan tai remontin virheistä, laskun suuruudesta, kohtuuttomista luottokustannuksista, virhevastuusta tai palvelua koskevien ennakkotietojen paikkansapitämättömyydestä. Tarjoamme asiakkaillemme kuluttaja-asioissa apua muun muassa edellä mainittuihin tyypillisiin ongelmatilanteisiin.

Kysy lisää