Mäkelä, Mäkelä ja Penttilä yhteiskuva

Rikosoikeus

Asianajotoimisto Mäkelä & Penttilän asianajajilla on yhteensä kymmenien vuosien kokemus erilaisten rikosoikeudenkäyntien hoitamisesta. Selvitämme aina toimeksiantoa vastaanottaessamme, onko päämiehemme oikeutettu oikeusapuun valtion varoista tai korvaako päämiehen oikeusturvavakuutus avustajan käyttämisestä aiheutuvat kustannukset. Useimmiten päämiehen kulut tulevat korvattaviksi joko vakuutuksesta tai valtion oikeusavusta.

Palvelemme päämiehiämme rikosprosessin eri vaiheissa aina esitutkinnassa avustamisesta tuomioistuimen lainvoimaiseen ratkaisuun saakka. Avustamme rikosasioissa sekä rikoksen uhreja eli asianomistajia sekä syytettyjä eli vastaajia.

Rikoksesta epäillyn edun mukaista on kääntyä avustajan puoleen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa jo esitutkinnan aikana. Epäillyllä on aina oikeus saada oma avustaja jo esitutkintaan. Asianajaja, joka tuntee rikosprosessin vaiheet, osaa nostaa vastaajan syyttömyyttä tukevia seikkoja esiin sekä esitutkinnan että oikeudenkäynnin aikana. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi loppulausunnon antamista poliisille esitutkinta-aineiston riittävyydestä ja näytön arvioinnista ennen esitutkinnan päättymistä tai lisätodistelun nimeämistä oikeudenkäyntiin.

Asianomistaja tarvitsee avustajaa rikosasiassa erityisesti vahingonkorvusvaatimuksen esittämisessä. Rikoksella voidaan aiheuttaa monenlaista vahinkoa. Vahinko voi olla luonteeltaan suoraa taloudellista vahinkoa tai esimerkiksi kivusta ja särystä aiheutuvaa tilapäistä haittaa. Asianomistaja on myös oikeutettu vahingonkorvaukseen rikoksen aiheuttamasta kärsimyksestä tiettyjen edellytysten täyttyessä.

Kysy lisää