Henkilöt

Jaakko Mäkelä

Osakas, Asianajaja, Varatuomari

Jaakko Mäkelä on valmistunut oikeustieteen maisteriksi Turun ylipistosta vuonna 2011. Valmistumisensa jälkeen Jaakko on työskennellyt pääasiassa asianajotoimistoissa Tampereella. Varatuomarin arvonimi Jaakolle myönnettiin vuonna 2015 hänen auskultoituaan Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Asianajaja hänestä tuli vuonna 2016.

Jaakolla on monipuolinen kokemus riidanratkaisusta sekä erinäisistä tuomioistuinprosesseista, joissa hän avustaa sekä yksityishenkilöitä että yhtiöitä. Suurin osa hänen hoitamistaan toimeksiannoista liittyvät asumiseen, kiinteistöihin, rakentamiseen, perhe- ja jäämistöoikeuteen sekä rikosoikeuteen. Oikeustieteellisenä kiinnostuksen kohteena Jaakolla on jo pitkään ollut asumiseen ja asunto-osakeyhtiöihin liittyvä juridiikka. Jaakko on laatinut artikkeleita asunto-osakeyhtiöoikeudesta sekä luennoinut asuntokaupasta.

– Asianajaja 2016
– Varatuomari 2015
– Oikeustieteen maisteri 2011

Lauri Penttilä

Osakas, Asianajaja, Varatuomari

Lauri Penttilä on valmistunut oikeustieteen maisteriksi Turun Yliopistosta vuonna 2012. Lauri on työskennellyt valmistuttuaan lakimiehenä taloushallintoalan konsernissa sekä tamperelaisessa asianajotoimistossa. Varatuomarin arvonimi Laurille on myönnetty vuonna 2017 hänen auskultoituaan Pirkanmaan käräjäoikeudessa ja samana vuonna Laurista tuli asianajajaliiton jäsen.

Laurilla on laaja ja monipuolinen kokemus erityisesti erilaisista tuomioistuinprosesseista sekä yhtiöoikeudellisesta konsultoinnista. Lauri avustaa sekä yksityishenkilöitä että yhtiöitä monipuolisesti niin siviili- kuin rikosasioissakin. Lauri konsultoi yhtiöitä niiden jokapäiväiseen liiketoimintaan liittyvissä kysymyksissä ja toimii lukuisten konkurssipesien pesänhoitajana.

  • Asianajaja 2017
  • Varatuomari 2017
  • Oikeustieteen maisteri 2012

Kimmo Mäkelä

Osakas, asianajaja, varatuomari, oikeustieteen lisensiaatti

Kimmo Mäkelällä on takanaan usean vuosikymmenen mittainen asianajoura. Ennen nykyisen Asianajotoimisto Mäkelä & Penttilä Oy:n perustamista Kimmolla oli hänen omaa nimeään kantanut asianajotoimisto aina vuodesta 1992 saakka. Asianajotöiden lisäksi Kimmo on auskultoinut ja saanut varatuomarin arvonimen, suorittanut oikeustieteellisen jatkotutkinnon sekä pitänyt aktiivisesti oikeustieteellisiä luentoja läpi uransa.

Kimmo on hoitanut urallaan useita satoja oikeudenkäyntejä, joten erilaiset rikos- ja siviilioikeudelliset toimeksiannot eri oikeudenaloilta ovat tulleet hänelle tutuiksi. Erityistä asiantuntemusta Kimmolta löytyy mm. työsuhteen päättämiseen liittyvistä ongelmista sekä erilaisten henkilövahinkojen korvaamiseen liittyvistä käytännöistä.

  • Asianajaja 1988
  • Oikeustieteen lisensiaatti 1987
  • Varatuomari 1986
  • Oikeustieteen kandidaatti 1981

Roosa Timonen

Lakimies, OTM

Roosa Timonen on valmistunut oikeustieteen maisteriksi Lapin yliopistosta 2023. Roosa hoitaa erilaisia rikosoikeudenkäyntejä ja avustaa asiakkaitamme perhe- ja jäämistöoikeudellisissa toimeksiannoissa sekä konkurssipesien selvittämiseen liittyvissä toimissa.