Mäkelä, Mäkelä ja Penttilä yhteiskuva

Työoikeus

Asianajotoimisto Mäkelä & Penttilä neuvoo asiakkaitaan kaikissa työoikeuden eri osa-alueisiin liittyvissä kysymyksissä. Työntekijän ja työnantajan oikeuksista ja velvollisuuksista säädetään yksityiskohtaisesti työsopimuslaissa. Lisäksi työntekijän ja työnantajan asemasta on säädetty tarkemmin lukuisissa eri alojen työehtosopimuksissa sekä vuosiloma- ja työaikalaissa.

Autamme sekä työnantajia että työntekijöitä työsuhdeasioissa. Usein työsuhteeseen liittyvät kysymykset koskevat työsopimusten ja johtajasopimusten tekemistä, työsuhteen päättämistä, työaikaa ja vuosilomia, yhteistoimintaneuvotteluita ja esimerkiksi työturvallisuusasioita. Työsuhteen päättämisestä saattaa syntyä riita työsuhteen osapuolten välillä. Työsuhderiitatilanteessa selvitämme aina, onko sovinnolle edellytyksiä. Mikäli päämiehemme edun mukaiseen ratkaisuun ei päästä sovinnollisesti, hoidamme työoikeuteen liittyvän riidan tarvittaessa tuomioistuimessa.

Kysy lisää